Netwerktool

Netwerktool

Filter zoekresultaten:

Bent u benieuwd wie er dit jaar aanwezig is tijdens het symposium Bodem Breed? En wilt u nu al een afspraak maken tijdens het symposium Bodem Breed?

Maak dan gebruik van de netwerktool!

Met de netwerktool kunt u contact zoeken en afspraken maken met deelnemer(s) van het symposium. Meldt u aan voor het symposium Bodem Breed en u ontvangt binnen enkele werkdagen uw login gegevens voor de netwerktool. Heeft u zich inmiddels aangemeld voor het symposium, dan kunt u inloggen op de website en de netwerktool activeren.

Zoekresultaten / Lijst met deelnemers: (15 resultaten)
Annelies Voogt
Tauw bv
LinkedIn

Maak afspraak
Anton Roeloffzen
DCMR

beleidsmedewerker bodem DCMR Milieudienst Rijnmond

Maak afspraak
Arthur de Groof
SIKB

Maak afspraak
Bianca van den Heuvel
ATKB

Maak afspraak
Barry Engelen
Topcon Nederland
LinkedIn

Geïntegreerde oplossingen voor precisie positie bepaling (GNSS/GPS).

Maak afspraak
Bart Hoogendoorn
Tauw bv

Maak afspraak
Bart van der Mark
Gemeente Ede
LinkedIn

Maak afspraak
Bart Vis
Norton Rose Fulbright
LinkedIn

Ik ben advocaat met een speciale focus op milieurecht. Ik ben een van de sprekers en zal een sessie verzorgen over gebiedsgericht grondwater beheer.

Maak afspraak
Katja Buijs
TTE Consultants

Maak afspraak
Chris van de Meene

LinkedIn

Maak afspraak
Carola Hegger
GGD Rotterdam-Rijnmond

arts maatschappij en gezondheid

Maak afspraak
Derwin Schorren
Groninger Bodem Beweging (GBB)
LinkedIn

Voorzitter (ai) vereniging Groninger Bodem Beweging (3.500 leden, veelvoud aan sympathisanten).

Maak afspraak
Diane Zijderlaan
Symposium Bodem Breed
LinkedIn

Organisatie symposium Bodem Breed

Maak afspraak
Conclusion Learning Centers B.V. T.a.v. Crediteurenadministratie

Maak afspraak
Erik de Bruine
PAO Techniek en Management
LinkedIn

Programmamanager voor cursussen en opleidingen op het gebied van bodem en water. Hydroloog - luisterend - samenwerkend.

Maak afspraak
Esther Verheijen
Provincie Gelderland
LinkedIn

Via het Nationaal Bodemtraineeship ben ik werkzaam bij de provincie Gelderland en het Gelders Ondergrond Overleg (GOO).

Maak afspraak
Edwin van der Wel
Rijkswaterstaat/Bodem+
LinkedIn

Afdelingshoofd bij RWS Bodem+. Aandachtsgebieden uitvoering wettelijke taken, bodem en ondergrond bij RWS en taken voor DGMI (natuurlijk kapitaal).

Maak afspraak
Erik Verhallen
Rijkswaterstaat

Secretaris UP spoedlocaties, Kernteamlid Initiatief Bewust bodemgebruik (composteren en green deal voedselbossen) Helpdesk Bodem, Bodemloket (bkk)

Maak afspraak
Eva Lavooi
Arcadis

Maak afspraak
Frank de Groot
Wareco Ingenieurs
LinkedIn

Specialisten in bodem, water en funderingen

Maak afspraak
Frans-Rutger Janssens

Maak afspraak
Fransjan de Waard
De Waard Eetbaar Landschap
LinkedIn

www.bodemboeren.nl www.natuurinclusievelandbouw.nl www.salatinnaarnederland.nl

Maak afspraak
Femke van Barneveld-Graatsma
Kadaster

Maak afspraak
Gerard Borggreve
NTP Milieu
LinkedIn

In situ saneren en duurzaam omgaan met grondwater is mijn motto

Maak afspraak
Geraldien Kok
RWS, WVL, Bodem+
LinkedIn

Maak afspraak
Jessica van Grootveld
Vewin
LinkedIn

Via het Nationaal Watertraineeship ben ik werkzaam als trainee Beleid, Benchmark & Statistiek bij de Vewin.

Maak afspraak
Gert Tiekstra

Maak afspraak
Hans Blonk
Roxit B.V.
LinkedIn

Helpt u uw bodem- en andere omgevingsdata efficiënt te beheren via Squit iBis (ondersteunt inmiddels SIKB 12) en te delen via WMS/WFS en Squit iGor.

Maak afspraak
Inge Schuurman
Wareco Ingenieurs
LinkedIn

Maak afspraak
Reinder Slager
3Dimensies
LinkedIn

Ondergrond, gebiedsgericht grondwaterbeheer, bodemenergie, geothermie

Maak afspraak
Harry Boerma
Boerma Consultancy
LinkedIn

Bodemadviseur overheid

Maak afspraak
Jeroen Kemper
RUD Utrecht
LinkedIn

vergunningverlener Wbb. ik kom voor ontwikkelingen Omgevingswet en registratie van bodeminformatie, nieuwe saneringstechnieken

Maak afspraak
Jantien Kruitbosch
AT-KB

Maak afspraak
Jeroen Otto
Gemeente Rotterdam
LinkedIn

Maak afspraak
Jennifer van Kolck
Arcadis
LinkedIn

Maak afspraak
Jeroen Ponten

Maak afspraak
Jolanda Brouwers
Gemeente Roermond

Maak afspraak
Jos Verheul
RWS/bewustbodemgebruik
LinkedIn

duurzaam landgebruik basis voor duurzame samenleving. Relatie grondeigendom - economie. Coöperaties boer - burger. Embodied land: model duurzaam landg

Maak afspraak
Karen Huijsmans
Sweco Nederland B.V.
LinkedIn

Senior adviseur bodem bij Sweco.

Maak afspraak
Lieke Dotinga
Provincie Utrecht
LinkedIn

Maak afspraak
Liesbet Dirven -van Breemen
RIVM
LinkedIn

expertise in Bodem en klimaat vraagstukken , groen en waterberging, gezonde stad, succesfactoren voor klimaat adaptatie,stadslandbouw, gezonde bodem..

Maak afspraak
Luytzen Woudstra
MWH B.V.
LinkedIn

Maak afspraak
M van Lommel

Maak afspraak
Marlies Bos
Arcadis
LinkedIn

Maak afspraak
Monique Bennen
Geofoxx

Geofoxx organiseert een boeiende interactieve sessie in samenwerking met LEF onder de titel ‘zijn er grenzen aan de integrale benadering’.

Maak afspraak
Menno Pijpers
IDDS Groep
LinkedIn

Bedrijfsleider IDDS Groep

Maak afspraak
Peter Esselaar
Friese Uitvoeringsdienst Milieu & Omgeving

Maak afspraak
Peer Maas
Waternet

Maak afspraak
Peter Kuiper
RWS-WVL, afdeling Bodem en Uitvoering

Maak afspraak
Peter Rood
PeterRood

Freelance bodem adviseur | Interim projectleider | Zelfstandig adviseur PeterRood

Maak afspraak
Paul Franssen
Provincie Limburg

Maak afspraak
Raymond Banser
Stichting Bodemsanering NS

Maak afspraak
René Ottenheim
Gemeente Roermond

Maak afspraak
Rowie Klein Swormink
LievenseCSO
LinkedIn

Maak afspraak
Ruud Boot
Programma BIDON
LinkedIn

BIDON is het programma dat op initiatief van netbeheerders en overheid het delen en hergebruiken van milieuhygiënische bodemgegevens realiseert.

Maak afspraak
Ruud Mutsaers
Geologische Dienst Nederland, TNO

In 2017 gaat de BRO van start. De transitie van DINO naar BRO gaat beginnen! Waar liggen voor u de kansen?

Maak afspraak
Sanne Mooij
Rijkswaterstaat
LinkedIn

Maak afspraak
Sjoerd Rombout
Wageningen University & Research
LinkedIn

Maak afspraak
Suzanne van der Meulen
Deltares
LinkedIn

Ecosysteemdiensten, natuurlijk kapitaal, groen en water in de stad

Maak afspraak
Taco Jansonius

LinkedIn

Maak afspraak
Tjaart Vos
Ministerie I&M

Value Engineering GeoRisicoManagement.

Maak afspraak
Tobias Praamstra
Tauw bv
LinkedIn

Bodem- en watersanering met focus op duurzaamheid. 20 Jaar ervaring.

Maak afspraak
Marlea Wagelmans
Bioclear

Maak afspraak
Terug naar de homepage